top of page

Lounge- en ​receptie meubilair

Naast de vormgeving van de perfecte werkplek voor een productieve werkdag is BB-Design ook jouw partner

in het creëren van een lounge- en receptieruimte. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. 

Wij creëren dynamische ruimtes waar medewerkers tot rust kunnen komen of hun gedachten kunnen verzetten en waar klanten en aandeelhouders ontvangen kunnen worden voor recepties en evenementen.

Het verhaal dat het meubilair verteld, is het verhaal van het bedrijf of de onderneming. Informele momenten zijn minstens even belangrijk als formele momenten op weg naar het succes van een onderneming.

Het is daar waar ideeën en visies elkaar ontmoeten en versterken tot iets moois.

bottom of page